Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Datum kreiranja 03 Novembar 2012 Klikova: 11957

Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać. Tel/Fax : 037/228-057, 228-059

Dekan: prof.dr. Osman Perviz, vanredni profesor
Prodekan za nastavu: dr.sc. Husein Vilić, docent
Prodekan za naučno-istraživački rad: prof.dr. Zemira Delalić, redovni profesor

Osnivanje i organizacija studija

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, osnovan je 1998. godine. Biotehnički fakultet je visokoškolska javna ustanova Unsko-sanskog kantona koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno istraživačku djelatnost.
Nastavni i naučno-istraživački rad se organizuje kao diplomski studij, a u toku je i organiziranje postdiplomskih studija za sticanje naučnog stepena magistra bio-tehničkih nauka. Diplomski studij kao trajni proces djelatnosti Fakulteta realizuje se kroz različite oblike nastave za sve predmete utvrđene nastavnim planom i nastavnim programima.
Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti i ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih oblika nastavnog rada. Diplomski studij traje 4 godine tj. 8 Semestara.
Studij je do akademske 2005/06. godine bio organiziran na dva odsjeka : Poljoprivredni i Prehrambeni.
Na Poljoprivrednom odsjeku je postojao samo jedan smjer i to opšti. Od akademske 2006/07. godine, Biotehnički fakultet je krenuo sa implementacijom Bolonjske deklaracije i oformio na postojećim odsjecima slijedeće smjerove;

- Poljoprivredni odsjeci :
smjer Ratarstvo-provrtlarstvo
smjer Stočarstvo
smjer Organska poljoprivreda
smjer Voćarstvo-vinogradarstvo
smjer Šumarstvo

- Prehrambeni odsjeci :

smjer Prehrambena tehnologija
smjer Zaštita okoliša

- Šumarski odsjek :

smjer Šumarstvo

 

Nakon uspješno završenog studija, studenti dobivaju diplomu Bachelor-a poljoprivrede, odnosno prehrambene industrije.

 

Prostor, laboratorije i oprema

Fakultet raspolaže sa ukupno oko 1000 m2 prostora. Ima opremljenu laboratoriju za hemiju, biohemiju, mikro-biologiju i laboratorij za instrumentalne analize u kojima se gotovo svakodnevno vrše praćenja, analize i kontrola kvaliteta proizvoda.
U ovim laboratorijama studenti izvode vjeľbe a diplomanti izvode eksperimentalni dio za svoje diplomske radove. Fakultet je smješten u ulici Luke Marjanovića bb.

Organizovanje nastave

Nastava se izvodi po tipu teoretske i praktične nastave. Zvanična dužina studija je 4 godine, u 8 semestara po 15 sedmica nastave u svakom semestru. Sedmični broj časova nastave je od 25-30 sati.
Teoretska nastava se izvodi po klasičnom metodu predavanja. Praktična nastava se, u zavisnosti od predmeta, izvodi :
u laboratorijama,
putem seminara,
na terenu,
u proizvodnim organizacijama

Galerija slika - Fakultet

Datum kreiranja 03 Novembar 2012 Klikova: 4284

Nastavno osoblje

Datum kreiranja 03 Novembar 2012 Klikova: 6153
R/br. Slika Ime i prezime Titula Zvanje/Funkcija CV
1.

Dr.poljoprivrednih nauka red. prof. CV
2.

Zemira Delalić Dr.poljoprivrednih nauka red.prof.  
3.

Osman Perviz
Dr.tehničkih nauka vanr.prof./v.d. dekana CV
4.   Vildana Alibabić Dr. biotehničkih nauka vanr.prof.  
5.   Mirsad Veladžić Dr. biotehničkih nauka vanr.prof.  
6.

Ifet Šišić

Dr.tehničkih nauka vanr.prof. CV
7. nermin

Nermin Pračić

Dr. biotehničkih nauka vanr.prof. CV
8.   Ekrem Pehlić Dr. hemijskih nauka docent  
9.   Halid Makić Dr. biotehnoloških nauka vanr.prof.  
10. Azra Bećiraj Dr.bioloških nauka docent CV
11.   Suzana Jahić Mr.tehničkih nauka viši asistent  
12.   Samira Hotić Mr.tehnoloških nauka viši asistent  
13.   Jasmina Ibrahimpašić Mr.hemijskih nauka docent  
14. HuseinVilić Dr.poljoprivrednih nauka docent CV
15. Azra Skender Dr.poljoprivrednih nauka docent CV
16.   Emir Mujić Mr.poljoprivrednih nauka viši asistent CV
17. Vildana Jogić Dipl.ing. poljop asistent CV
18.   Melisa Bajramović Dipl.ing. preh.teh asistent  
19. Edina Šertović Dipl.ing. preh.teh asistent CV
20.   Safeta Kozlica Dipl.ing. preh.teh asistent  
21.   Mejra Bektašević Dipl.ing. preh.teh asistent  
22.   Fatima Muhamedagić Dipl.ing.ekolog. asistent  
23. Aida Mujagić Dipl.ing. poljop. asistent CV
24.   Elvisa Civić Dipl. Ing. Preh.teh. asistent  
25.   Mirsad Ičanović Dipl.ing. poljop asistent CV

Pratite nas i na:

Kontakt

Unverzitet u Bihaću
Biotehnički fakultet
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać 
Tel: +387 (37) 22 80 59
Fax: +387 (37) 22 80 57
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
www.btf.unbi.ba