KONKURS ZA IZBORE U ZVANJA

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-6081/2018. od 01.11.2018. godine, raspisuje se KONKURS za izbore u zvanja Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – docenta na: Šira oblast (Područje): Prirodne nauke, Polje: Hemijske nauke…