Kelly Witter naučni saradnik Agencije za zaštitu okoliša SAD-a održala predavanja za studente Biotehničkog fakulteta

U organizaciji Biotehnčkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Kelly Witter, inžinjer zaštite okoliša i naučni saradnik Agencije za zaštitu okoliša SAD-a,
(Environmental Protection Agency – EPA) održala je 18.04.2019. godine gostujuće predavanje o zagađenju zraka i uticaju koje ono ima na zdravlje i okoliš, kao i aktivnostima koje mladi mogu poduzeti kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i njihova izloženost istom.

Predavanje je organizovanao za studente odsjeka Zaštite okoliša, kao i za studente Odsjeka Šumarstvo, Poljoprovrednog odsjeka i odsjeka Prehrambena tehnologija.

Održana su predavanja iz sljedećih tema:

Air Pollution – Health Effects, Sources of Pollution, & Actions to Reduce Exposure
Department ofEnvironmental Protection;   Department o Forestry;  
Department of Agriculture.
Build a Particle Sensor
Department of Nutrition and Food Technology.