Gostujuće predavanje Kelly Witter

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, u saradnji sa Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini poziva Vas da prisustvujete gostujućem predavanju gospođe Kelly Witter u četvrtak, 18. aprila 2019. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama fakulteta.

Kelly Witter, inžinjer zaštite okoliša i naučni saradnik iz Agencije za zaštitu okoliša SAD-a, održaće gostujuće predavanje o zagađenju zraka, učincima koje ono ima na zdravlje i okoliš, kao i aktivnostima koje mladi mogu poduzeti kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i njihova izloženost istom.

Predavanje je organizovanao za studente odsjeka Zaštite okoliša, kao i za studente Odsjeka Šumarstvo, Poljoprovrednog odsjeka i odsjeka Prehrambena tehnologija.

12:00–13:00 Air Pollution – Health Effects, Sources of Pollution, & Actions to Reduce Exposure
5-25 participants 30-60 minutes
This program combines an interactive presentation with hands-on activities including:
· Matching air particles with their sources
· Measuring lung capacity
· Learning which household appliances use the most energy Specific activities will depend on group size and time available.
Department of Environmental Protection;

Department of Forestry;

Department of Agriculture;
 13:15 – 14:00 Build a Particle Sensor
5-20 participants 45 minutes
Students assemble and wire their own small particulate matter (PM) sensor using an Arduino circuit board, LED lights, and a PM sensor.  Department of Nutrition and Food Technology