Predavanje o mogućnostima studiranja u Francuskoj

Ured za NiR i međunarodnu saradnju UNBI u saradnji sa Francuskom ambasadom u BiH, organizira prezentaciju za studente i nastavnike Univerziteta u Bihaću o francuskom visokoškolskom sistemu, mogucnostima studiranja na engleskom i francuskom jeziku, načinima apliciranja, mogućnostima saradnje, stipendijama koje se nude i slično. Predstavnice Ambasade su atašeica za saradnju, gđa Catherine Palpant i gđa Željka Divković, koordinatorica ureda Campus France u BiH, ureda koji je zaduzen za promociju studiranja u Francuskoj i za pomoc ucenicima, studentima i profesorima za sve sto je vezano za studiranje u Francuskoj.

Prezentacija će se održati 10.04.2019. u 14.30 h u zgradi Ekonomskog fakulteta.