Biotehnički fakultet obilježio 22. mart. „Svjetski dana voda“

Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću, je u sklopu  promocije Univerziteta u Bihaću, započeo sa aktivnostima, obilježavanjem 22. marta. „Svjetskog dana voda“, u suradnji sa vodovodnim preduzećima USK-a i  Pedagoškim zavodom USK-a.

Kao rezultat tih aktivnosti, u Bihaću je održana manifestacija „Svjetski dan voda“ 22. mart pod sloganom ”Niko ne smije biti izostavljen”.

Ideja je krenula od profesora i asistenata Biotehničkig fakulteta koji su obilježavanju ovog dana dali jedan širi značaj organizirajući kantonalnu manifestaciju. To su uspjeli zahvaljući našim partnerima, vodovodnim preduzećima USK-a i Pedagoškom zavodu USK-a, ali i našim školama i fakultetima.

Ovogodišnji moto manifestacije je „Niko ne smije biti izostavljen“ i nikog nismo ni izostavili kazao je prof. dr. Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihaću. 

Damir Felić, direktor JP „Vodovod“ doo Bihać izrazio je zadovoljstvo što su vodovodna preduzeća iz svih općina i gradova USK uzela učešće u ovom projektu i što je ova manifestacija dobila značaj kakav i zaslužuje u kantonu, kao zelenom kantonu sa eko predznakom.

Direktor Pedagoškog zavoda USK-a, pohvalio je studente Univerziteta u Bihaću, učenike srednjih i osnovnih škola kao i njihove mentore  što su ovoj značajnoj, univerzalnoj i sve aktuelnijoj temi posvetili su posebnu pažnju i obilježili ovaj dan  stručnim, literarnim i likovnim radovima.

Pored stručnih izlaganja o značaju i zaštiti vode, bez koje nije ni život moguć, na današnjoj svečanosti proglašeni su i najbolji učenički i studentski radovi.

Sa ovoga događaja poslana je poruka da je zadatak svih da vodu čuvamo i štedimo, svaki dan, na svakom mjestu, u svakoj prilici.  

Voda je naše zajedničko bogatstvo i naš najznačajniji resurs. Ona je, kako kaže Evropska povelja o vodi,

Opće nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati,a zadatak je svakoga da s njom gospodari i brižljivo je koristi“.