2nd Intenational Credit Mobility Week

Predstavnici Univerzitet u Bihaću učestvovali na Drugoj međunarodnoj sedmici kreditne mobilnosti (2nd Intenational Credit Mobility Week)

Druga međunarodna sedmica kreditne mobilnosti održana je na Univerzitetu u Valensiji u periodu od 04. do 08. marta 2019. godine, a tema je bila Internacionalizacija institucija visokog obrazovanja izvan granica Europske unije (Internationalizing Higher Education Institutions beyond the European borders).

Predstavnici Univerziteta u Bihaću prof. dr. Karmelita Pjanić-Lipovača i doc. dr. Edin Dupanović, članovi Tima za projekte i međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta, doc. dr. Emir Mujić, član Tima za projekte i međunarodnu saradnju Biotehničkog fakulteta te Nermina Badić iz Ureda za nastavu i studentska pitanja prisustvovali svim radnim sastancima, radionicama i fakultativnim aktivnostima organiziranim od strane domaćina te su dali svoj aktivni doprinos. Teme su bile:

  1. Strategije internacionalizacije na Univerzitetu u Valensiji (International Strategies at the University of Valencia),
  2. Prezentacije partnerskih univerziteta (Partner universities presentations),
  3. Prijepis ocjena: Priznavanje ECTS bodova (Transcript of records: Having your credits recognized),
  4. Sveobuhvatna internacionalizacija na partnerskim institucijama (Comprehensive Internationalization at the partner institutions),
  5. Posjeta Parku prirode L'Albufera,
  6. Uloga biblioteka unutar istitucija visokog obrazovanja (The role of the Libraries within Higher Education Institutions) te obilazak Kulturnog centra La Nau i Historijske biblioteke,
  7. Sveobuhvatna internacionalizacija – važnost podizanja svijesti među različitim grupama: studentima, akademskom i administrativnom osoblju (Comprehensive Internationalization – the importance of the awareness among the different university groups: Students, academics and administration staff),
  8. Profesionalno povezivanje: susret učesnika triju međunarodnih sedmica na Univerzitetu u Valensiji (Networking activity: Meeting of three international weeks at the UV),
  9. Posjeta Naučnom parku Univerziteta u Valensiji i obilazak laboratorija (Visit to the University of Valencia Science Park and a tour of the las)

Tim Univerziteta u Bihaću je prezentirao kako sâm Univerzitet tako i dobre prakse i rezultate koje postižemo u području internacionalizacije i razmjene kako studenata tako i osoblja. Prezentacija je bila zapažena te je izazvala interesovanje učesnika što je rezultiralo ostvarivanjem kontakata s predstavnicima drugih univerziteta te otvaranjem mogućnosti za potpisivanjem memoranduma o saradnji između univerziteta.

Galerija slika sa Univerziteta Valensija