Sastanak povodom obilježavanja Svjetskog dana voda

U ponedjeljak, 04.02.2019. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održan je radni sastanak povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, 22.03.2019. godine. Pored predstavnika Biotehničkog fakulteta, sastanku su prisustvovali i predstavnici vodovodnih preduzeća sa područja USK-a, kao i predstavnici JU Pedagoški zavod USK-a.

U okviru planiranih aktivnosti raspisan je Konkurs za odabir najboljih radova na temu obilježavanja Svjetskog dana voda, te poslana I Obavijest svim osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima na području USK-a, da sa svojim učenicima i studentima uzmu učešće prijavom radova.

Na sastanku je dogovreno da najbolji radovi na nivou osnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta, budu nagrađeni prigodnim poklonom.

Svi zaprimljeni radovi će biti štampani u Zborniku učeničkih i studentskih radova, a prezentirani putem postera 22.03.2019. u hotelu Emporium.

Sve informaciju o ovom događaju, kao i tekst konkursa te Obavijest, se nalaze na web stranici Biotehničkog fakulteta