Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini odobrena kvota od 150 STUDENATA.

Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i
Hercegovine dodijeljeno je 95 MJESTA.

Sve potrebne informacije o načinu podnošenja prijava nalaze se u
tekstu Javnog poziva studentima koji Vam dostavljamo u prilogu.

U prilogu se nalaze potrebni obrasci:
(Bewerbungsbogen i Immatrikulationsbescheinigung) i Brošura o
ferijalnom radu stranih studenata u SR Njemačkoj (Merkblatt –
Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende) u
izdanju Savezne agencije za rad SR Njemače

Javni-poziv-Ferijalni-rad-2019.pdf

Merkblatt.pdf

Imma-FB-dt-bosnisch_2013.pdf

Bewerbungsbogen.pdf