Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini

Povodom otvaranja novog poziva za prijavu projekata u sklopu Erasmus+ programa, obavještavamo vas da će se 8. novembra 2018. godine s početkom u 10:00 sati održati Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II). Program je cjelodnevni, od 10:00 do 16:00 sati. Događaj organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH u saradnji sa Delegacijom Europske unije i Univerzitetom u Sarajevu. Cilj događaja je promocija aktivnosti Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, s posebnim naglaskom na predstavljanje novog poziva za prijavu projekata iz oblasti visokog obrazovanja. Na ovom događaju će biti prisutni i predstavnici visokoobrazovnih institucija iz Španije i Litvanije, te će se ovaj sastanak moći iskoristiti za „networking“, odnosno umrežavanje sa partnerima i moguće zajedničke prijave na dostupne akcije Erasmus+ programa. Više informacija u draft agendi u prilogu.