OBAVIJEST O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA Sabahudina Velića

UNIVERZITET U BIHAĆU 
BIOTEHNIČKI FAKULTET 

Broj: 03-2004/2018.

Datum: 26.10.2018. godine

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009 od 27.10.2009. godine), a u vezi s članom 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010 od 14.06.2010. godine), te u skladu s članom 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011 od 02.03.2011. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedeću

O B A V I J E S T

Bachelor poljoprivrede Sabahudin Velić, branit će dana 03. decembra 2018. godine (Ponedjeljak), u 1300 sati, magistarski rad na temu ”Analiza fenetipske varijabilnosti autohtonih genotipova oraha na području Sjeverozapadne Bosne”, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Odbrana magistarskog rada je javna.