Obavijest u vezi Konkursa za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2018/2019. godini

Univerzitet u Bihaću – Biotehnički fakultet na temelju Sporazuma o organiziranju zajedničkog dodiplomskom studiju iz oblasti Zaštite okoliša, između Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihaću i Fakulteta za okolje, Univerziteta u Novoj Gorici-Slovenija (broj: 02-3674/2018. od 14.06.2018. godine), a u vezi sa rapisanim KONKURSOM/NATJEČAJEM za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2018/2019. godini, za prvi ciklus studija