Promovirana Monografija ”20 godina Biotehničkog fakulteta”

Šesta naučno-stručna konferencija “5. juni- Svjetski dan zaštite okoliša” održana je 18. i 19. juna 2018. godine u Bihaću u sklopu obilježavanja dvadestgodišnjice postojanja Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihaću.

Na konferenciji je promovirana Monografija ”20 godina Biotehničkog fakulteta” koju je promovirao prvi dekan Biotehničkog fakulteta i dugogodišnji rektor Univerziteta u Bihaću prof.dr.  Refik Šahinović.

Rješenjem Dekana Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću broj: 03-2592/2018 od 24.11.2018. godine, imenovan je Inicijativni odbor za obilježavanje dvadeset godina postojanja i rada Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u čijem sastavu su bili svi dekani od osnivanja Fakulteta, a koji su u radnom odnosu na istom. Na  sastanku odbora je odlučeno da se za dvadeset godina Fakulteta pripremi i štampa Monografija ”20 godina Biotehničkog fakulteta”. Nastavno-naučno vijeće je usvojilo na prijedlog dekana Odluku broj: 03-939/2018 od 10.05.2018. godine o izdavanju i štampanju Monografije ”20 godina Biotehničkog fakulteta” i imenovalo Tim odnosno autore za pisanje monografije u sastavu: prof. dr. Refik Šahinović, doc. dr. Husein Vilić, doc. dr. Emir Mujić i dipl. Ing. Zaim Kahrić. Za recenzente Monografije na prijedlog dekana Odlukom broj: 03-1179/2018 od 08.06.2018. godine, Nastavno-naučno vijeće je imenovalo prof. dr. Fadila Islamovića i prof. dr. Halida Makića.

Dvadeset godina nije velik period u životu čovjeka, ali je dovoljno dug period pun dinamike i odgovornosti koji zaslužuje da se ovjekovječi i obilježi s izdavanjem monografije ali i da se prikaže i obradi dva desetljeća ove, već renomirane visokoškolske ustanove, koja je baveći se svojim poslom, s više aspekata, doprinosila i dalje doprinosi naučnom, kulturnom i obrazovnom uzdizanju društva u cjelini, istovremeno se pozicionirajući u sve društvene tokove.

Monografija predstavlja 20 godina rada i razvoja Biotehničkig fakulteta u njoj autori govore o povijesti obrazovanja na našim prostorima, razvijanju ideje o Biotehničkom fakultetu, intelektualnoj, administrativnoj, moralnoj, finansijskoj i svakoj drugoj pomoći koja se pružala i pruža Fakultetu. Oni govore o nastavnom procesu, naučno-istraživačkom radu, društvenom angažmanu nastavnog i stručnog osoblja, spominju uspjehe, priznanja i nagrade nastavnika Fakulteta, ali i nezaobilazne poteškoće na putu uzdizanja ove naučno-obrazovne ustanove. Publiciranje ovog djela shvatamo kao još jedan korak u ispunjenju misije Biotehničkog Fakulteta da bude centar objektivnog i nepristranog izučavanja poljoprivrednih i prehrambenih i drugih nauka. Očekujemo da će ova vrijedna publikacija pružiti čitaocima zadovoljstvo u upoznavanju Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihaću, onima koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na njemu najljepša sjećanja i uspomene, a svim budućim studentima korisne informacije koje će im pomoći da donesu pravu odluku gdje će nastaviti svoje obrazovanje.

Istraživanje, učenost, kreativni naučno-stručni rad središnje su vrijednosti Biotehničkog fakulteta. Vizija Biotehničkog fakulteta je da u sklopu integralnog visokoobrazovanog i istraživačkog prostora provodi referentna naučna i stručna istraživanja te na osnovu njih i međunarodnih spoznajnih dostignuća studentima pruži vrhunsko obrazovanje i razvije fundamentalna naučna istraživanja iz grupacija prirodnih nauka, prehrambenih nauka, poljoprivrednih nauka, biotehničkih nauka…, te na osnovu toga postane glavni generator razvoja Unsko-sanskog kantona u svim oblastima života i rada.  

Izdavanjem ove publikacije posebno su upućene riječi zahvalnosti osnivačima Univerziteta u Bihaću, a time i Biotehničkog fakulteta jer Unsko-sanski kanton je u proteklih 23 godine svog postojanja imao mnogo značajnih aktivnosti, međutim, svi se slažu u jednom, a to je osnivanje Univerziteta u Bihaću što je sigurno najveći i najznačajniji projekat Unsko-sanskog kantona. Naravno, velika zahvalnost pripada svim članovima akademske zajednice, pogotovo Biotehničkog fakulteta, bez čijeg zalaganja i entuzijazma Biotehnički fakultet ne bih mogao funkcionisati, zatim velikom broju gostujućih profesora i asistenata koji su utkali sebe u život i rad Fakulteta te velikom broju prijatelja Fakulteta na ogromnoj pomoći.