PROGRAM KONFERENCIJE ”5. JUNI – SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA” 2018. godina