Studenti Biotehničkog fakulteta uzeli učešće na 1. međunarodnoj studentskoj GREEN konferenciji u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mreža institucija iz Hrvatske i inozemstva organizirali su 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju, koja je održana 17. i 18.05.2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Suorganizator 1. međunarodne studentske GREEN konferencije je Međunarodna federacija za okoliš i zdravlje, te brojni univerziteti iz Hrvatske i zemalja iz regiona. Univerzitet u Bihaću je također bio jedan od suorganizatora ove konferencije, a pored Biotehničkog fakulteta, učešće na konferenciji su uzeli i Pedagoški fakultet te Fakultet zdravstvenih studija. Studenti Biotehničkog fakulteta sa smjera Zaštita okoliša, pod mentorstvom dr.sc. Jasmine Ibrahimpašić i mr.sc. Merime Toromanović, prezentirali su rad pod nazivom „KVALITET KOMPOSTA DOBIVENOG KOMPOSTIRANJEM BIOOTPADA“.

Cilj 1. međunarodne studentske GREEN konferencije bio je okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, iz Hrvatske i drugih zemalja, u cilju razmjene i nadogradnje njihovih znanja te promocija multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjene smjernica održivog razvoja te ostvarivanju zdravijeg načina života.

Studenti Biotehničkog fakulteta su užvali u ovom dvodnevnom druženju, a nakon same konferencije imali su priliku i posjetiti park prirode Kopački rit.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, koje je financijski podržalo odlazak studenata na ovu konferenciju, kao i autoprevozniku „Beganović – turs“ iz Cazina na susretljivosti.