Početak II faze radova na izgradnji Amfiteatra Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dana 17.05.2018 godine u dekanatu Biotehnickog fakulteta Univerziteta u Bihaću održan je radni sastanak na kome su dekan Biotehničkog fakulteta doc. dr. Husein Vilić sa saradnicima te izvođač radova firma Domoinvest iz Bihaća kao i nadzor za izvođenje radova gosp. Mirsad Džaferović usaglasili i dogovorili početak II faze radova na izgradnji Amfiteatra Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Sredstva za II fazu radova su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od cca 42.000 KM. 
Ovo je još jedan u nizu infrastrukturnih projekata koje Biotehnički fakultet ali i Univerzitet u Bihaću realizira, a u planu su još neki u narednom periodu. 
Izgradnjom Amfiteatra stvorit će se kvalitetniji uslovi za izvodjenje nastavnog procesa ne samo na Biotehničkom fakultetu nego i na ostalim članicama Univerziteta u Bihaću.
Dekan Biotehničkog fakulteta 
Dr. sc. Husein Vilić, docent