Terenska nastava studenta II godine smjera Šumarstvo

Zahvaljujući ŠPD Unsko-sanske šume doo, posebno direktoru mr. Mešić Harisu, koji nam je besplatno obezbijedio prijevoz (oko 1000 km u oba smjera), za čiji je trošak trebalo izdvojiti 1500 KM, a sve u cilju da se studenti druge godine šumarskog odsjeka (predmet Dendrologija) educiraju i upoznaju sa reliktnim sastojinama endemske vrste Pančićeve omorike iz doba tercijara, koja je ograničena na jedan vrlo uski areal oko srednjeg toka rijeke Drine na području istočne Bosne i Srbije (NP Tara) i više nigdje u svijetu; njihovom zaštitom jer im prijeti nestanak zbog sve većih klimatskih promjena, šumskih požara, negativnog utjecaja čovjeka i sukcesije prvobitne vegetacije, prije svega agresivne bukve, zatim njenom ekološkom ulogom u šumi, prirodnim pomlađivanjem – generativno i vegetativno, načinom pridobivanja i skladištenja njena skupocjenog sjemena, njenom pionirskom ulogom, rasprostranjenošću njenih sastojina, varijetetima, tlom na kojem raste, ekspoziciji i nagibu terena na kojem se javlja, tehničkim osobinama njena drveta, fitopatogenim štetnicima, štetnim insektima, njenim precima, alohtonim-hortikulturnim populacijama širom svijeta kao najljepši europski četinar, zatim oplemenjivanje vrste (unutarvrsna i međuvrsna hibridizacija) s autohtonim američkim smrčama, te naposljetku s njenim morfološkim izgledom-kako je razlikovati od ostalih smrča. Posjetili smo i prelijepe sastojine crnog bora na peridotitu-magmatskim stijenama u Olovu gdje su se studenti upoznali s morfološkim, ekološkim, tehničkim, gospodarskim i ostalim osobinama europskog crnog bora i njegovih podvrsta. Susreli smo se i s submediteranskim, toploljubivim vrstama, kao što su: Q. pubescens, C. emerus, L. carpinifolium, A. monsspesulanum, C. orientalis, G. tinctoria, C. hirsutus, F. ornus i druge koje su studenti izučavali. Nakon odrađene terenske nastave uživali smo u uzbudljivoj vožnji čamcem kroz prelijepi kanjon rijeke Drine što svima preporučujemo. Moram napomenuti da su studenti druge godine šumarskog odsjeka Biotehničkog fakulteta u Bihaću, kao organizovana skupina, tj. kao predstavnici jednog Univerziteta, prvi u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno i u regionu posjetili ova reliktna staništa Pančićeve omorike koja ne postoje nigdje više u svijetu i na što trebaju biti ponosni. Zahvale također idu uvaženoj profesorici Bakrač Azri i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, posebno sekretaru ministarstva gospođi Albijani Trnavci koji su obezbijedili studentima besplatno noćenje u vikendici, besplatnu vožnju čamcem, zatim besplatan doručak, ručak i džeparac; te meni, koji smo bili veoma uporni i istrajni u ovoj dvomjesečnoj organiziciji terena, koji smo profesorica i ja zamislili, te uz podršku dekana doc. dr. Huseina Vilića i ostalih uposlenika Biotehničkog fakulteta na kraju i izveli. Uz rad, trud, volju i znanje ništa nije nemoguće.

Nadamo se da ćemo ako Bog da iduće godine sa novom generacijom šumara ovo nezaboravno iskustvo i ponoviti.