Konkurs za upis u I godinu I ciklusa…

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst- („Sl. glasnik USK“, br. 24/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4311/2018 od 12.07.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14. 06.…

Konkurs za upis u I godini II ciklusa…

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10,4/11, 6/13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3305/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14.…

Obavijest u vezi Konkursa za upis studenata u…

Univerzitet u Bihaću - Biotehnički fakultet na temelju Sporazuma o organiziranju zajedničkog dodiplomskom studiju iz oblasti Zaštite okoliša, između Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihaću i Fakulteta za okolje, Univerziteta u Novoj Gorici-Slovenija (broj: 02-3674/2018. od…