Konkurs za izbore u saradnička zvanja

UNIVERZITET U BIHAĆU   BIOTEHNIČKI FAKULTET  Broj: 03-1676/2018. Datum: 21.09.2018. godine Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-5004/2018. od 12.09.2018. godine, raspisuje se: