Konkurs za upis u I godini II ciklusa…

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10,4/11, 6/13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3305/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14.…